DEKRET BISKUPA KIELECKIEGO W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

Kielce, dnia 23 marca 2020 r.

 Nr OA – 42/20

DEKRET

W związku ze stanem epidemii, mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, postanawiam, co następuje:

 1. Liczba wiernych uczestniczących w Eucharystii, pogrzebach i nabożeństwach
  w kościołach i kaplicach winna być dostosowana do aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.
 2. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, udzielona przeze mnie w dniu 12 marca 2020 r., zostaje przedłużona do odwołania.
 3. Komunię świętą, tylko pod jedną postacią, wierni mogą przyjmować zarówno do ust, jak i na rękę.
 4. W okresie przedświątecznym należy umożliwić wiernym skorzystanie
  z indywidualnej spowiedzi. Przy sprawowaniu tego sakramentu należy zachować zasady higieniczne. Nie należy stosować ogólnego rozgrzeszenia wiernych. Nie ma również możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania na odległość za pośrednictwem telefonu lub internetu.
 5. Zachęcam do uczestniczenia w rekolekcjach transmitowanych przez massmedia.
 6. Zachęcam do skorzystania z łaski odpustu zupełnego udzielonego przez Ojca Świętego z racji trwającej pandemii.
 7. Wskazania dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego zostaną wydane osobnym dekretem, w najbliższym czasie.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

 

                                                                                                            † Jan Piotrowski

                                                                                                          BISKUP KIELECKI

    Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII