Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 29 marca 2020 roku

 1. Rozpoczęliśmy V Tydzień Wielkiego Postu. W tradycji Kościoła jest to I Niedziela Męki Pańskiej. W kościołach są zasłonięte krzyże na znak zbliżającej się męki i śmierci Chrystusa. Za tydzień Niedziela Palmowa. Będziemy obchodzić pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.
 2. Prosimy bardzo, by stosować się do obowiązujących do 11 kwietnia włącznie przepisów władz państwowych i Episkopatu Polski odnośnie uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwach. Przypominamy, że może brać w nich udział pięć osób, nie licząc obsługi kościoła. W związku z tym sugerujemy, by we Mszy św. w kościele brali udział głównie, ci, którzy mają zamówione Msze św. nie licząc sumy o 11:30, która jest odprawiana za parafian.
 3. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszach św. niedzielnego i codziennego transmitowanych przez telewizję i radio. Godziny tych Mszy św. są umieszczone w gablocie, na stronie internetowej naszej parafii i na kartkach w kaplicy adoracyjnej.
 4. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest w dni powszednie od Mszy św. porannej do wieczornej. Zapraszamy do oddawanie czci Chrystusowi i tej, tak bardzo potrzebnej, modlitwy indywidualnej o ocalenie, naszych rodzin, parafii, Ojczyzny i świata od pandemii koronawirusa.
 5. Spowiedź będzie w tym tygodniu codziennie pół godziny przed Mszą św. poranną i wieczorną.
 6. W sobotę przed Niedzielą Palmową, tj. 4 kwietnia będziemy spowiadać w następujących godzinach:                od 6:30 do 9:00

                                            od 10:00 do 12:00

                                             od 16:00 do 18:30

Prosimy, by przystępujący do spowiedzi zaraz po niej wychodzili i dali możliwość innym, aby nie było w kościele więcej niż 5 osób.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Kurii Diecezjalnej do chorych z posługą sakramentalną nie pójdziemy, poza wypadkiem zagrożenia życia. Gdyby taka sytuacja była prosimy o wezwanie księdza.
 2. W zakrystii są baranki wielkanocne rozprowadzane co roku przez „Caritas”. Dochód z tej akcji jest przeznaczony na pomoc dla dzieci z uboższych rodzin. Serdecznie prosimy o tę wielkopostną jałmużnę. Tegoroczne baranki są wykonane z białej czekolady. Spodziewana ofiara  za  baranka 5 zł.
 3. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa i zdrowia i opieki świętych patronów. Wszystkim życzymy dobrego i szczęśliwego tygodnia.

MSZE ŚWIĘTE – transmisje ogólnopolskie

NIEDZIELA
Transmisje telewizyjne:
  7:00 – TVP 1 Msza św. – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w                                                                    Krakowie Łagiewnikach
  7:00 – TV Republika – Msza św. – kościół św. Augustyna w Warszawie

  9:00 – Polsat News – Msza św. – Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie
  9:00 – TVP Kultura – Msza św. – kościół Podwyższenia Krzyża we                                                                         Wrocławiu

  9:30 – TV Trwam – Msza św. – Kaplica Cudownego Obrazu na Jasnej Górze
10:30 – Polsat Rodzina – Msza św. Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie
10:55 – TVP 1 – Msza św. – Jasna Góra

13:00 – TVP Polonia – Msza św.

Transmisje radiowe:
  9:00 – Jedynka (Polskie Radio) – Msza św. – Bazylika św. Krzyża                                                                           w Warszawie
  9:00 – Radio Maryja – Msza św. – Bazylika św. Krzyża w Warszawie
19:00  Jedynka (Polskie Radio) – Msza św. – Bazylika św. Krzyża                                                                         w Warszawie                                      

DZIEŃ POWSZEDNI
Transmisje telewizyjne:

  7:00 – TVP 1 – Msza Święta – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w                                                                     Krakowie – Łagiewnikach
13:30 – Telewizja Trwam – Msza św. z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze  
20:00 – TVP3 pasmo ogólnopolskie – Msza św. – Kaplicy Matki Bożej na                                                                      Jasne Górze

Transmisje radiowe:
  7:00 – Radio Maryja – Msza św. – Sanktuarium NMP Gwiazdy                                                                Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu

 

NABOŻEŃSTWA

12:00 – TVP1 – Anioł Pański z Watykanu

12:00 – TV Trwam – Anioł Pański z Watykanu

17:00 – TV Trwam – Gorzkie Żale

21:00 – TV Trwam – Apel jasnogórski

 

 

DEKRET BISKUPA KIELECKIEGO dot. I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Nr OA – 43/20

DEKRET

 W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi organizacji Pierwszej Komunii Świętej, postanawiam, co następuje:

 1. W okresie, w którym szkoły pozostają zamknięte, są odwołane wszelkie spotkania duszpasterskie i organizacyjne z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami.
 1. Po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, zostaną przeze mnie wydane wskazania duszpasterskie w odniesieniu do organizacji Komunii Świętych w parafiach naszej Diecezji.
 2. Proszę do tego czasu nie podejmować żadnych wiążących decyzji oraz zachęcić rodziców do troski o duchowe przygotowanie dzieci do Uroczystości
  I Komunii Świętej w rodzinach, które są Kościołem Domowym.

                                                                                      † Jan Piotrowski

                                                                                              BISKUP KIELECKI

    Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII

 

OŚWIADCZENIE RADY ds. SPOŁECZNYCH KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Czas odpowiedzialności, solidarności, sprawiedliwości Oświadczenie Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski Niepokój o życie i zdrowie, jakiego wspólnie doświadczamy, jest dla Kościoła przede wszystkim wezwaniem do głoszenia Dobrej Nowiny i do pomocy charytatywnej. Tak jak w podobnych sytuacjach przez wieki, tak i dziś, czekając na święty czas Paschy, ufni w Boże Miłosierdzie, powtarzamy słowa psalmu:… Czytaj dalej OŚWIADCZENIE RADY ds. SPOŁECZNYCH KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

DEKRET BISKUPA KIELECKIEGO W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

Kielce, dnia 23 marca 2020 r.

 Nr OA – 42/20

DEKRET

W związku ze stanem epidemii, mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, postanawiam, co następuje:

 1. Liczba wiernych uczestniczących w Eucharystii, pogrzebach i nabożeństwach
  w kościołach i kaplicach winna być dostosowana do aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.
 2. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, udzielona przeze mnie w dniu 12 marca 2020 r., zostaje przedłużona do odwołania.
 3. Komunię świętą, tylko pod jedną postacią, wierni mogą przyjmować zarówno do ust, jak i na rękę.
 4. W okresie przedświątecznym należy umożliwić wiernym skorzystanie
  z indywidualnej spowiedzi. Przy sprawowaniu tego sakramentu należy zachować zasady higieniczne. Nie należy stosować ogólnego rozgrzeszenia wiernych. Nie ma również możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania na odległość za pośrednictwem telefonu lub internetu.
 5. Zachęcam do uczestniczenia w rekolekcjach transmitowanych przez massmedia.
 6. Zachęcam do skorzystania z łaski odpustu zupełnego udzielonego przez Ojca Świętego z racji trwającej pandemii.
 7. Wskazania dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego zostaną wydane osobnym dekretem, w najbliższym czasie.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

 

                                                                                                            † Jan Piotrowski

                                                                                                          BISKUP KIELECKI

    Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII

 

NOTA PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE SAKRAMENTU POJEDNANIA W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

[oryginał włoski, tłum. KEP]

NOTA PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE SAKRAMENTU POJEDNANIA W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

„A oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni”

(Mt 28, 20)

Powaga obecnych okoliczności wymaga refleksji nad pilnością i istotnym znaczeniem Sakramentu Pojednania, wraz z pewnymi niezbędnymi wyjaśnieniami, zarówno dla wiernych świeckich, jak i dla szafarzy powołanych do sprawowania tego Sakramentu.

Także czasach Covid-19 Sakrament Pojednania jest udzielany zgodnie z powszechnym prawem kanonicznym i z przepisami Ordo Paenitentiae.

Spowiedź indywidualna jest zwyczajowym sposobem sprawowania tego sakramentu (por. kan. 960 KPK), podczas gdy rozgrzeszenie ogólne, bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej, nie może być udzielone, chyba że istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci, ponieważ nie ma wystarczająco dużo czasu na wysłuchanie spowiedzi poszczególnych penitentów (por. kan. 961, § 1 KPK), lub też występuje poważna konieczność (por. kan. 961, § 1, 2 KPK), za rozpatrzenie której odpowiedzialny jest biskup diecezjalny, biorąc pod uwagę kryteria uzgodnione z innymi członkami Konferencji Episkopatu (por. kan. 455, § 2 KPK) i przy konieczności, aby rozgrzeszenie było ważne, votum sacramenti ze strony indywidualnego penitenta, to znaczy postanowienie wyznania we właściwym czasie grzechów ciężkich, których w tym czasie nie można było wyznać (por. kan. 962, § 1 KPK).

Penitencjaria Apostolska uważa, że szczególnie w miejscach najbardziej dotkniętych zarazą pandemiczną i dopóki zjawisko to nie zostanie opanowane, istnieje poważna konieczność, o której mowa w kan. 961, § 2 KPK.

Wszelkie dalsze szczegóły są pozostawione na mocy prawa biskupom diecezjalnym, zawsze z uwzględnieniem najwyższego dobra zbawienia dusz (por. kan. 1752 KPK).

Jeśli pojawi się nagła potrzeba udzielenia rozgrzeszenia sakramentalnego kilku wiernym naraz, kapłan ma obowiązek zawiadomić o tym w miarę możliwości biskupa diecezjalnego lub, jeśli nie może, jak najszybciej go o tym poinformować (por. Ordo Paenitentiae, nr 32).

W obecnej sytuacji zagrożenia pandemią do biskupa diecezjalnego należy zatem wskazanie kapłanom i penitentom, że podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję.

Ponadto, do biskupa diecezjalnego należy zawsze ustalenie, na terenie własnego okręgu kościelnego i w zależności od poziomu pandemii, przypadków poważnej konieczności, w których zgodne z prawem jest udzielenie rozgrzeszenia ogólnego: na przykład przy wejściu do oddziałów szpitalnych, gdzie hospitalizowani są zakażeni wierni zagrożeni śmiercią, stosując w miarę możliwości i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności środki nagłaśniające, aby można było usłyszeć rozgrzeszenie.

Należy rozważyć potrzebę i celowość utworzenia, w razie potrzeby, w porozumieniu z władzami sanitarnymi, grup „nadzwyczajnych kapelanów szpitalnych”, także na zasadzie dobrowolności i zgodnie z normami ochrony przed zarażeniem, aby zagwarantować niezbędną pomoc duchową chorym i umierającym.

Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452).

Nigdy wcześniej tak jak teraz Kościół nie doświadczył mocy komunii świętych, wznosząc do swego Pana Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego swoje prośby i modlitwy, zwłaszcza Ofiarę Mszy Świętej, odprawianą przez kapłanów codziennie, nawet bez ludzi.

Kościół, jako dobra matka, błaga Pana o uwolnienie ludzkości od tej plagi, wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia i Uzdrowienia Chorych, oraz Jej Oblubieńca, św. Józefa, pod którego opieką Kościół od zawsze kroczy po świecie.

Niech Najświętsza Maryja Panna i św. Józef wyjednają dla nas obfite łaski pojednania i zbawienia, podczas gdy my wsłuchujemy się uważnie w Słowo Pana, który dziś powtarza ludzkości: „Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga” (Ps 46, 11), „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni” (Mt 28, 20).

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku,

W Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Powszechnego.

Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

Regens

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

 

Kard. Mauro Piacenza

 

Penitencjarz Większy

 

 

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

 

Regens