Księża

Proboszcz:
ks. Jan Robak, KHK, ur. 1952 (Stopnica), wyśw. 1978, mian. 1999

Wikariusze:
ks. Tomasz Brożek, mgr teol., ur. 1983 (Gartatowice), wyśw. 2009, mian 2017
ks. Marcin Mastela, mgr teol., ur. 1982 (Krzeczów – archidiec. krakowska), wyśw. 2010, mian. 2017