Księża

Proboszcz:
ks. Jan Robak, KHK, ur. 1952 (Stopnica), wyśw. 1978, mian. 1999

Wikariusze:
ks. Marcin Mastela, mgr teol., ur. 1982 (Krzeczów – archidiec. krakowska), wyśw. 2010, mian.  2017

ks. Andrzej Wojarski, mgr teol., ur. 1987 (Żarczyce Duże), wyśw. 2012, mian. 2020