Zapytanie ofertowe nr 2/2024/RPOZ „Odnowienie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Skale”.

Skała, dn. 8 lipca 2024 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2024/RPOZ

„Odnowienie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Skale”.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Skale, ul. Kościelna 2,
32-043 Skała zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zadania pn. „Odnowienie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Skale”.          

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie elewacji kościoła, w tym wykonanie uzupełnienia i remontu elewacji, renowacja istniejącej stolarki okiennej, wykonanie tynków renowacyjnych, renowacja elementów elewacji.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Wstępna Promesa nr RPOZ/2022/8046/PolskiLad.

 

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznikach do niniejszego zapytania.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe_Skała Elewacja

Załacznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wykluczeniu art. 7 ust.1

Załacznik nr 5 Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 6 Projekt umowy

Załącznik nr 7 Przedmiar