Księża

Proboszcz:
ks. Jan Robak, KHK, ur. 1952 (Stopnica), wyśw. 1978, mian. 1999

Wikariusze:
ks. Andrzej Wojarski, mgr teol., ur. 1987 (Żarczyce Duże), wyśw. 2012, mian. 2020

             ks. Marcin Rej, mgr teol., ur. 1982 (Sokolina), wyśw. 2007, mian. 2021