Rys historyczny

Parafia p.w. Św. Mikołaja w Skale

Rys historyczny:

         Pierwotny kościół drewniany został wzniesiony prawdopodobnie w XIII w., istnienie parafii jest potwierdzone w wykazach świętopie­trza z 1325 r. W 1595 r. był kościół murowany, odbudowywany po pożarze w 1737 i 1763 roku, powiększony w 1948 r., restaurowany w latach 1960-1965 i 1990-1992. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, szersza nawa prostokątna, przy nawie od południa kaplica św. Stanisława Kostki, od północy kaplica bł. Salomei.

         Po pożarze, który miał miejsce  22 czerwca 1763 roku pozostały z kościoła  tylko mury. Na polecenie ksieni klasztoru klarysek w Krakowie, która była kolatorką kościoła w Skale z kościoła Św. Andrzeja w Krakowie został tu przeniesiony XVII wieczny ołtarz i jest do dziś  kościele. Ołtarz był odnawiany w latach 1924 – 1926, gdy proboszczem w Skale był ks. Wacław Bielecki a później w latach 1966 – 1968, gdy proboszczem był ks. Stanisław Połetek. Poprzednie konserwacje były przeprowadzane w kościele. W 2007 roku, za czasów ks. proboszcza Jana Robaka, została przeprowadzona gruntowna konserwacja ołtarza w pracowni konserwatorskiej przy zastosowaniu najnowszych metod i środków konserwatorskich. Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone przez Zakład Konserwacji Zabytków AC Kosakowski – Piotrowski z Krakowa. Objętonimi całe prezbiterium i ambonę. Ołtarz był do tej konserwacji pomalowany farbą brązową odkryto na nim kilka warstw różnych farb i okazało się, że w swej pierwotnej formie w XVII wieku był on cały złocony. Ołtarz wrócił po tej konserwacji  do swej pierwotnej formy i został na nowo cały pozłocony. Do swego  pierwotnego wyglądu wrócił też obraz Św. Mikołaja, który jest na zasuwie ołtarza. Jako zasuwa ołtarza jest też obraz ze sceną Bożego Narodzenia i obraz przedstawiający spotkanie Zmartwychwstałego Chrystusa ze Św.  Marią Magdaleną.