Rok: 2023

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE NA   V  NIEDZIELĘ  WIELKIEGO  POSTU 26 marca 2023 roku

  1. Komunikat Księdza Biskupa Ordynariusza:

Drodzy Diecezjanie wraz ze swoimi Duszpasterzami!

Jubileusze, jakie obchodzimy w naszym życiu, mają swoje korzenie w tradycji biblijnej (por. Kpł 25). Nie są one świętowaniem z jakiejś okazji, ale są czasem łaski, naszej wdzięczności wobec Boga i ludzi za dobro, które Pan Bóg czyni w naszym chrześcijańskim powołaniu.

Szczególnym jubileuszem jest tegoroczny srebrny jubileusz święceń biskupich Księdza Biskupa Mariana Florczyka, który – zgodnie ze swoim zawołaniem biskupim „Prawda was wyzwoli” – od 25 lat pozostaje w służbie Kościołowi  kieleckiemu jako współpracownik kolejnych biskupów: Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana i obecnego Biskupa Diecezjalnego. Jego posługa w Kościele kieleckim jako biskupa pomocniczego wiąże się z wydarzeniami duszpasterskimi, nauczaniem, udzielaniem sakramentów świętych, zwłaszcza bierzmowania, i wizytacjami kanonicznymi. Jednocześnie nasz Jubilat od lat jest wykładowcą Katolickiej Nauki Społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach oraz członkiem różnych gremiów w Konferencji Episkopatu Polski i w watykańskiej Dykasterii ds. Kultury i Edukacji.

Jego droga do srebrnego jubileuszu posługi biskupiej rozpoczęła się w dzień święceń biskupich, które miały miejsce 18 kwietnia 1998 r. w parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach. Ten niezwykle owocny czas biskupiej posługi skłania nas wszystkich do tego, abyśmy dziękowali Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej za dar Jego Osoby oraz Jego owocnej posługi zarówno w Kościele kieleckim, jak i w Kościele w Polsce.

Proszę wiernych i kapłanów naszej diecezji o modlitwę w intencjach Dostojnego Jubilata i zapraszam na Mszę św. dziękczynną sprawowaną w Kieleckiej Katedrze 22 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00.

Z pasterskim błogosławieństwem

Wasz Biskup

† Jan Piotrowski

  1. Rozpoczęliśmy V Tydzień Wielkiego Postu. W tradycji Kościoła jest to I Niedziela Męki Pańskiej. W kościołach są zasłonięte krzyże na znak zbliżającej się męki i śmierci Chrystusa. Za tydzień Niedziela Palmowa. Będziemy obchodzić pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Na wszystkich Mszach świętych będzie poświęcenie palm.
  2. Odwiedziny chorych w domach ze spowiedzią i Komunią św. wielkanocną będą w piątek przed Niedzielą Palmową tj. 31 marca od godz., 8:00. Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii.
  3. 2 kwietnia 2005 r. zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. W Niedzielę Palmową w tym roku w wielu wielkich miastach organizowane są marsze poparcia dla Jego Świętości szarganej przez bezbożnych rodaków. W naszej parafii przez 6 lat, od dnia Jego śmierci do beatyfikacji, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, bo w dniu Jego  śmierci była I sobota miesiąca, gromadziliśmy się niezależnie od warunków atmosferycznych przy Jego figurze na cmentarzu przykościelnym na modlitwę, którą kończyliśmy Apelem Jasnogórskim i uderzeniem dzwonów o 21:37 w godzinie Jego odejścia do Domu Ojca. Tak też uczynimy w  tym roku w Niedzielę Palmową, 2 kwietnia. Serdecznie zapraszamy wszystkich na godz. 21:00 na tę modlitwę przy figurze Świętego Jana Pawła II. 
  4. Wszyscy odczuwamy dotkliwie wzrost opłat za energię. W okresie od grudnia 2022 r. do 21 marca br. kiedy kościół był ogrzewany koszt energii elektrycznej z kościoła wynosi 14 200 zł. Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na opłacenie energii elektrycznej z kościoła. Bardzo proszę o większe ofiary, aby choć w części pokryć z nich te opłaty. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
  5. W „Niedzieli” polecamy artykuły: „Nie bójmy się spowiedzi”, „Czy mogła powiedzieć Bogu – „nie”?” i „Nowe ataki na wolność Kościoła” a w „Gościu Niedzielnym” artykuły: „Dlaczego otruto ks. Blachnickiego” i „Cud księdza Franciszka”.

Na stoliku z prasą jest też bogate w treści i ilustracje pismo „Gość Extra”  przedstawiające Znaki Męki Boga: Relikwie krzyża i korony cierniowej, Całun Turyński, Chustę z Manoppello – przypominające o cenie  naszego zbawienia. Pismo to kosztuje 14 zł.

  1. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa i zdrowia i opieki świętych patronów. Wszystkim życzymy dobrego i szczęśliwego tygodnia.
  2. W piątek zmarł nagle w wieku 59 lat Ks. Kan. Marek Zawłocki, proboszcz Parafii Górno, brat mamy Księdza Andrzeja Wojarskiego. Księdzu Andrzejowi, jego drugiemu wujkowi Ks. Jerzemu Zawłockiemu i Ich rodzinie składamy wyrazy współczucia a dla Ks. Marka, którego pogrzeb odbędzie się w środę 29 marca br o godz. 12:00 w rodzinnej parafii Kozłów Małogoski prosimy o wieczne szczęście w niebie.